สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


สิทธิประโยชน์เมื่อท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ M to M Market Online (ตลาดออนไลน์ส่งเสริมการซื้อขายระหว่างสมาชิกเพื่อสมาชิก)รับส่วนลดจาก การช้อปสินค้า
จากตัวเองช้อป และจากเพื่อนๆ ช้อป (ทั้งสินค้าที่ขายอยู่บนเว็บ AnewShopping.com
และ สินค้าหรือบริการในร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านบริการต่างๆ, โรงแรม, ที่พัก ฯลฯ)
รับผลตอบแทนแบบ "ไฮบริด"
จาการช้อปสินค้า จากตัวเองช้อป และจากเพื่อนๆ ช้อป
(การช้อปจะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ท่านอีกหนึ่งกระเป๋า นี่คือ นวัตกรรมใหม่ในการจับจ่าย)
รับแสตมป์เอนิวสะสมแบบ "ส่วนตัว" และ
แบบ "ยกก๊วน"
เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการช้อปสินค้า/บริการ
รับค่าลิขสิทธิ์หุ้นส่วน
เมื่อท่านเชิญชวนเจ้าของสินค้า/บริการ เข้าร่วมโครงการฯ
รับหุ้น Aplus
เมื่อท่านมียอดช้อปสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเดือน (ยิ่งช้อปมากยิ่งรับหุ้นมาก)
ท่านสามารถร่วมเป็นคู่ค้ากับโครงการ M to M Market Online (ตลาดออนไลน์ส่งเสริมการซื้อขายระหว่างสมาชิกเพื่อสมาชิก) โดยนำสินค้า/บริการ ของท่านลงขายหรือลงโฆษณาบนเว็บ AnewShopping.com
ได้ไม่จำกัดแบบฟรีๆ (คุณเป็นคู่ค้ากับเรา คู่ค้าเราเป็นคู่ค้ากับคุณ)
ส่วนลด และหรือรายได้ที่สมาชิกได้รับจากโครงการ M to M Market Online (ตลาดออนไลน์ส่งเสริมการซื้อขายระหว่างสมาชิกเพื่อสมาชิก) สามารถโอนไปเป็น Apoints เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ 100% สำหรับนำไปใช้ช้อปสินค้าบนเว็บไซต์ AnewShopping.com หรือนำไปใช้บริการที่ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านบริการต่างๆ, โรงแรม, ที่พัก ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ AnewShopping ด้านล่างนี้การสมัครสมาชิกคำแนะนำการสมัครสมาชิก

 • กรณีท่านมีผู้แนะนำ ท่านจะได้รับลิงค์ลงทะเบียนการสมัครสมาชิกออนไลน์จากผู้แนะนำของท่าน ให้ท่านนำลิงค์ที่ได้จากผู้แนะนำใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้แนะนำท่านและตัวท่านเอง)

 • กรณีท่านไม่มีผู้แนะนำ หมายถึง ไม่เคยมีใครแนะนำท่านให้รู้จักโครงการ M to M Market Online และไม่เคยมีใครส่งลิงค์การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์ให้ท่าน

วิธีการสมัครสมาชิก

 1. เมื่อท่านได้รับลิงค์ลงทะเบียนการสมัครสมาชิกออนไลน์แล้ว ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
 2. อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ในการสมัครเป็นสมาชิก จากนั้นกดตกลง
 3. เมื่อกดตกลงแล้ว ท่านจะได้รับรหัสสมาชิกและรหัสผ่านทันที (User id & Password) ให้จดจำรหัสสมาชิกและรหัสผ่านให้ดี (สำคัญมาก) และเก็บเป็นความลับห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาด
 4. ให้นำรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน (User id & Password) ที่ได้จากระบบใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก

เกี่ยวกับค่าสมัครสมาชิก
        
     บริษัทฯ มองว่าค่าสมัครสมาชิกนั้นเหมือนจะเป็นขนบธรรมเนียมไปซะแล้ว ไม่ว่าจะอะไรก็เก็บค่าสมัครกันหมด บริษัทฯ มีแนวคิดว่าเงินก้อนแรกของสมาชิกน่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้
     จึงบริหารจัดการเงินก้อนนี้ใหม่ แทนที่จะเก็บเป็นค่าสมัครสมาชิกแต่เปลี่ยนใหม่โดยการเอามาใช้ช้อปสินค้า ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมาชิกเจ้าของสินค้า (ผู้ขาย) ก็ได้ขายสินค้า, ฝ่ายสมาชิกที่ช้อปสินค้า (ผู้ซื้อ) ก็ได้สินค้าไปใช้ และยังได้รับผลตอบแทนจากแผนการตลาดอีกด้วย


หมายเหตุ : ภายหลังจากลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์แล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้

 • ใบสมัครสมาชิก (ดาวน์โหลดใบสมัครกรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) เพื่อยืนยันความถูกต้องในการรับผลตอบแทน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สมาชิกสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ 2 วิธี

 1. ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายบริการลูกค้าและสมาชิก บริษัท เอ็มแอลเอ็ม ซัคเซสไลฟ์ จำกัด เลขที่ 51/39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 2. ส่งทางอีเมล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่อีเมล mlmsuccesslife@gmail.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น
การต่ออายุสมาชิก (ระบบ Network)

(ยกเว้นสมาชิกระดับ Shopper, Big Shopper ในระบบ Giftback)


          อายุการเป็นสมาชิกในการรับผลตอบแทนจากระบบมีระยะเวลา 365 วัน สำหรับสมาชิกระดับ S M L ในระบบ Network (ยกว้นสมาชิกระดับ Shopper, Big Shopper ในระบบ Giftback) โดยระบบจะนับถอยหลังโดยเริ่มจากวันที่ได้รับการปรับเป็นสมาชิกตั้งแต่ระดับ S ขึ้นไป
          หลังจากสมาชิกทำการต่ออายุแล้วระบบจะบวกไปอีก 365 วัน และสมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้แม้วันคงเหลือยังไม่หมด

วิธีการต่ออายุสมาชิกระดับ S M L ในระบบ Network (ยกเว้น Shopper, Big Shopper ในระบบ Giftback)

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก
 2. เลือกเมนูข้อมูลซื้อขาย > เลือกเพิ่มการต่ออายุ
 3. ค่าธรรมเนียม 100 ต่อปี ระบบจะหักค่าต่ออายุจาก Point
หมายเหตุ :
 • หากวันหมดอายุติดลบตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (-1) ระบบจะระงับการจ่ายผลตอบแทนชั่วคราว (แต่ยังสามารถต่ออายุได้หากวันติดลบยังไม่เกิน 30 วัน)
 • หากวันหมดอายุติดลบตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป (-31) ระบบจะระงับการจ่ายผลตอบแทนถาวร ไม่สามารถต่ออายุได้และระบบจะลดระดับสมาชิก (ในระบบ Network) ลง แต่ยังคงสภาพเป็นสมาชิกในระบบ Giftback (กรณีนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายบุคคล หากมีการแสดงเจตจำนงที่จะขอต่ออายุสมาชิกในระบบ Network)

Copyright © 2018 M2M Market Online. All rights reserved.